Eski Türk Kağıt Paraları
Eski Türk Kağıt Paraları

Eski Osmanlı ve Türk Kağıt Paraları

Osmanlı İmparatorluğu döneminde banknotların ihracı, diğer birçok reformun da yürürlüğe girdiği Reform Dönemine (Tanzimat) denk gelmektedir. O zamana kadar nikel ve altın gibi metal paralar dolaşımdaydı. Tanzimat döneminde madeni paraların “Madeni Paralar Birliği Kanunu” adı altında düzenlenmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Ayrıca, reformların ve harcamaların uygulanması için Devletin artan gereksinimlerini karşılamak üzere banknotların çıkarılmasına karar verildi. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk banknot 1839’da Abdülmecit döneminde çıkarıldı. Bunlar gerçek anlamda banknot değil, daha çok faiz getiren hazine bonosu gibiydi. Bu banknotlar basılmamış ancak elle yazılmış ve resmi bir damga taşıyordu. Bu banknotların faiz oranı %8 idi. Sekiz yıl geçerli olup 160.000 lira tutarındaydı. Bu banknotlar kolayca kopyalanabildiğinden, 1842’de basılmaya başlandı ve el yazısıyla yazılanlar basılanlarla değiştirildi. Sultan Abdülmecit (Kaime-i Nakdiye-i Muhtebere) döneminde çıkarılan banknotlar 23 yıldır tedavüldeydi. 1876’da II. Abdülhamit döneminde ikinci kez banknotlar çıkarıldı. “Kaime” adı verilen yeni banknotlar Maliye Bakanlığı denetiminde dolaşıma girdi ve 1863 yılında kurulan Osmanlı Bankası tarafından desteklendi. Banknot çıkarma ayrıcalığına sahip ilk kurum Osmanlı Bankası’ydı. 5, 10, 20, 50 ve 100 kuruşluk banknotlardaki bu banknotlar hem Maliye Bakanlığı hem de Osmanlı Bankası’nın pullarını taşıyordu. Osmanlı döneminde, Birinci Dünya Savaşı sırasında üçüncü kez banknotlar çıkarıldı. Toplam yedi seri halinde 161 milyon lira olan bu banknotlar daha sonra 1915’ten sonra ‘Evrak-ı Nakdiye’ (nakdi evraklar) adıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne devredildi.

Cumhuriyet Dönemi Banknotları

Yaklaşık 153 milyon liraya ulaşan ‘Evrak-ı Nakdiye’ banknotları Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devredildi ve 1927 yılına kadar kullanıldı. Devletin egemenliğinin ve bağımsızlığının simgesi olduğu için kendi parasını basmayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti, ilk Türk banknotlarını 15 Ocak 1925’te 701 sayılı Kanun kapsamında “Mevcut Nakit Belgelerinin Yenileriyle Değişimi” adı altında çıkarmaya karar verdi. Bu amaçla Maliye Bakanı Abdülhalik Renda başkanlığında oluşturulan bir komite, E-1 serisi banknotların ihraç edilmesine karar verdi. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 lira. Yeni banknotların çıkarılmasında vurgulanan temel faktör, onları taklit edilemeyecek şekilde basmaktı. Bu amaçla ilk banknotlar filigranlı kağıda basılmış ve Latin alfabesi kabul edilmediğinden Arapça yazı kullanılmıştır. Bu banknotların uluslararası öneme sahip olduğuna ve bu nedenle Fransızca olarak da basıldığına inanılıyordu.

İngiltere’de ‘Thomas de La Rue’ şirketi tarafından basılan ilk Türk banknotları 5 Aralık 1927’de Osmanlı Bankası tarafından tedavüle sokuldu. Bu arada 4 Aralık 1927’de tedavüle giren ‘Evrak-ı Nakdiye’ (nakdi evraklar) 4 Eylül 1928’de çekilerek tüm değerlerini kaybetti. Cumhuriyet Yönetimi, yabancı sermayeyle kurulan Osmanlı Bankası’ndan banknot çıkarma imtiyazını Ulusal Bankaya devretmeye kararlı olduğu için, TBMM bu amaçla 11 Haziran 1930’da 1715 sayılı Kanun çıkardı. Gerekli hazırlıklar tamamlandığında Merkez Bankası 3 Ekim 1931’de faaliyete geçti. Yeni Bankanın kurulmasıyla birlikte tedavüldeki 158.7 milyon lira tutarındaki banknotlar Merkez Bankası’na devredilmiş ve karşılığında %1 faiz oranlı hazine bonosu Hükümetten satın alınmıştır. 1928 yılında Latin alfabesinin kabul edilmesi sonucunda banknotların Arap yazısı ile tedavülden çekilmesi tartışılmaya başlanmış ve 1937 yılından itibaren Latin yazısı ile basılan Türkçe yeni banknotlar T.C. Merkez Bankası tarafından E-2 serisi olarak tedavüle sokulmuştur. Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılan banknotlar, 1958 yılında banknot matbaası kuruluncaya kadar ABD, İngiltere ve Almanya’da basıldı.

Faaliyete başladığı 1958 yılından itibaren banknotları basan Banknot Matbaası, 1978 yılında 1.000.000 Türk Lirası değerindeki banknotlardan oluşan VI. Emisyon Grubu’nu çıkardı. Daha sonra 10.000 ve 5.000 Türk Lirası değerindeki faturalardan oluşan VII. Emisyon Grubu basıldı. Günümüzde Banknot Matbaası, kalıp yapımında ve özgün kompozisyonların tasarlanmasında gerekli olan geniş tecrübe ile çağdaş bir düzeye ulaşmıştır.

1 Ocak 2005’te, on yıllardır süren yüksek enflasyonun Türkiye ekonomisindeki etkilerini silmek için Türk lirasından altı sıfır düşürüldü. Yeni para birimi “YTL” veya Yeni Türk Lirası olarak etiketlenmiştir. Yeni Türk banknotları, altı sıfır ve YTL işareti dışında hemen hemen aynı görünüyor.

Check Also

Antika Pazarı

Ankara Antika Pazarları

Ankara Antika Pazarlarıı; Ankara, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken bir şehir olarak, antika …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete Başla!
Antika & Eşya mı satmak istiyorsunuz?
Merhaba,
Her türlü Antika, Saat, Plak, Gümüş ve Komple Ev Eşyalarınızı alıyoruz. WhatsApp numaramız üzerinden fotoğraf yollayarak fiyat alabilirsiniz.